Alles voor de professionele salon!

Verhuur

Mikos geeft u de werkelijk unieke mogelijkheid om uw salonapparatuur te huren op aantrekkelijke condities.
Waarom doen steeds meer Esthéticiennes dat?

- Om te kunnen werken met apparatuur en behandelstoelen van G.T.E. ,Cosmoderm® en IPL
- Om uw investerings-risico door Mikos te laten dragen.
- Onaangename verrassingen zijn uitgesloten.
- Per maand betaalt u een vast bedrag.
- Omdat u altijd nog tot koop van het gehuurde kunt overgaan op zeer aantrekkelijke condities.
- Omdat Mikos in geval van defecten altijd voor een leentoestel zorgt.

Welke keuzes heeft u?

Mikos biedt een zeer uitgebreide collectie apparatuur en behandelstoelen.
Hieruit maakt u zelf de keuze voor uw salon.

De huurperiode

De basishuurperiode is zes maanden. Wilt u langer huren, dan kunt u de huur per kwartaal verlengen.
Wilt u opzeggen? Dan kunt u dit een maand voor het ingaan van het volgende kwartaal aan ons laten weten per aangetekend schrijven.
De datum van het poststempel is hierin bepalend. Zonder een dergelijk bericht wordt de huur stilzwijgend per kwartaal verlengd.

De huurprijs

Bij de afspraak die u maakt, behoort een vast bedrag per maand.
Deze prijs zal nooit worden verhoogd, tenzij het b.t.w.-tarief wijzigt.
De huurder rechtigt ons tot automatische afschrijving van de maandelijkse huur.
Geen servicekosten dus en uiteraard ook geen reparatiekosten, zolang deze voortkomen uit het normaal gebruik van het gehuurde, zoals bepaald in onze huurvoorwaarden.

Wij verwachten dat u het gehuurde behandelt alsof het van uzelf is, dus ook verzekert tegen brand en diefstal, want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Niet bij de huur inbegrepen zijn de kosten, die ontstaan door handelingen die zouden kunnen leiden tot uitsluiting van garantie, zoals onoordeelkundig gebruik, brand, diefstal of beschadiging. Hiervoor betaalt u vooruit een borgsom, die 10% bedraagt van de waarde van het gehuurde met een minimum van €125,00.

Bij onbeschadigde inlevering of koop van het gehuurde ontvangt u de borgsom uiteraard volledig terug.

De betaling

Bij aflevering betaalt u contant het afgesproken bedrag voor de eerste periode en de borgsom. Daarna voldoet u, indien de huur niet zoals hiervoor omschreven wordt opgezegd, per bank of giro de afgesproken huur voor de aanvang van iedere nieuwe maand, u machtigt ons daarvoor tot automatische incassering hiervan.

Toch kopen?

Als de inkomsten uit uw praktijk aan de verwachtingen voldoen, kan het gebeuren dat u het gehuurde toch liever zou kopen. Natuurlijk bieden wij u die mogelijkheid, en nog op aantrekkelijke voorwaarden ook!

Bij het ingaan van het contract heeft het gehuurde een bepaalde aankoopwaarde: de z.g. basisprijs. Per kwartaal neemt dit bedrag af met 5%. Na twee jaar kunt u het gehuurde overnemen voor de helft, na drie jaar voor 1/3, na vier jaar voor 1/4 van de basisprijs. Uiteraard ontvangt u dan ook de borgsom terug.

Vragen?

Indien u meer vragen heeft, bel dan naar Mikos of vul ons contactformulier in en al uw vragen worden beantwoord. 
Mikos is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Offerte aanvragen?